Selk’namové byli vystavování v lidských zoo jako nejprimitivnější stvoření. Byli dokonce tak odolní, že mohli spát venku a chodit téměř nazí