Soutěska Tolminska korita ve Slovinsku. Dante Alighieri se údajně inspiroval místem v jedné kapitole v Božské komedii