Svatý Grál je možná ukryt v kryptě pod polským klášterem, který připomíná biblický Šalamounův chrám