Poslední vesnice Singapuru. Přežije naši moderní dobu?