Hagia Sophia, důležitá byzantská stavba v Istanbulu. Je na seznamu světového dědictví UNESCO

Přidat na Seznam.cz

Byla postavena jako křesťanský kostel v 6. století n. l. pod vedením byzantského císaře Justiniána I. V dalších stoletích se stala mešitou, muzeem a opět mešitou. Budova odráží náboženské změny, které se v regionu odehrávaly v průběhu staletí, s minarety a nápisy islámu a také bohatými mozaikami křesťanství.

Původní kostel na místě Hagia Sofia prý nechal postavit Konstantin I. v roce 325 na základech pohanského chrámu

Jeho syn, Constantius II., jej vysvětil v roce 360. V roce 404 byl poškozen požárem, který propukl během nepokojů po druhém vyhnání svatého Jana Zlatoústého, tehdejšího konstantinopolského patriarchy. Byl přestavěn a rozšířen římským císařem Constansem I. Obnovenou budovu znovu vysvětil v roce 415 Theodosius II.

Výsledná Hagia Sophia byla postavena v pozoruhodně krátké době asi šesti let a byla dokončena v roce 537 nl. V roce 1985 byla Hagia Sophia zařazena do seznamu světového dědictví UNESCO s názvem Historické oblasti Istanbulu, který zahrnuje další významné historické budovy a místa tohoto města. Prez. Recep Tayyip Erdoğan učinil v roce 2020 kontroverzní rozhodnutí přeměnit budovu na mešitu. Jako nejoblíbenější turistická destinace v Turecku zůstala Hagia Sophia otevřena návštěvníkům.

Jeden z působivých 107 sloupů Hagia Sophia je známý jako „sloupec přání“. Sloup, který stojí v severozápadní části areálu, je částečně pokrytý bronzem a na dotek vlhký. Uprostřed je celek, o kterém se říká, že má požehnání sv. Řehoře. Legenda praví, že pokud prostrčíte prst a váš prst se objeví mokrý, splní se vaše přání a vyléčíte se z jakékoli nemoci.

zdroj: Britannica, Enjoy Travel, Bosphorus Tour