Jak vypadala vůbec první žena v lidském rodokmenu? Mitochondriální Eva je vlastně Evou z Bible

Přidat na Seznam.cz

Před dvěma sty tisíci lety odpočívali nejstarší společní předkové každého dnešního žijícího člověka na Zemi v zelené oáze uprostřed africké pouště Kalahari. Mezi nimi byla i mitochondriální Eva, která je považována za matku nás všech. Shodou okolností to může být ta stejná Eva, která v ráji utrhla jablko.

Pramatka nás všech

Vědci díky moderní genetické technice porovnali profily náhodných dárců krve a na základě podobností a rozdílů mezi jednotlivými geny mohli zjistit, do jaké jsou dva dárci navzájem příbuzní. Celý lidský genom obsahuje více než 20 000 genů a porovnávání rozdílů mezi tolika geny pro vzdálené příbuzné je problematické, dokonce i u dnešních největších a nejrychlejších superpočítačů. Ale mitochondrie obsahují 37 genů, přičemž mitochondriální genom každého člověka je zděděn od jeho matky. Jednoduše řečeno to znamená, že každý z nás má v sobě alespoň minimální pozůstatky z mitochondriální Evy, uvádí web Science Daily.

Jak vypadala mitochondriální Eva?

Mitochondriální Eva je ženská biologická předchůdkyně lidí, výstižně pojmenovaná matka všech lidí. Allan Wilson, vědec, který představil mitochondriální Evu, věřil, že žila ve východní Africe asi před 250 000 lety. Lidé jako ona lovili, hledali úkryt před stejným druhem živlů, báli se stejných druhů predátorů, měli stejné druhy potřeb a stejné druhy zdrojů. Evoluce funguje velmi pomalu ve složitých záležitostech, jako je mozek. Barva kůže, vlasů a očí nebo výška lidí se ale mohou evolučně změnit za pouhých 12 000 let, takže bez ohledu na to, jakou kůži, vlasy a celkový vzhled máte dnes, stále platí, že daleko ve vašem rodokmenu je tato malá, hnědooká a tmavá žena, uvádí web Wondrium Daily.

Mitochondriální Eva a Eva z Bible jsou jedna a tatáž osoba

Mnoho věřících uvítalo hypotézu mitochondriální Evy (tj. že všechny moderní lidi lze vysledovat až k jedné ženě), protože jasně podporuje biblickou historii a odporuje evolučním scénářům. Dokonce i v Bibli stojí, že Eva byla vůbec první ženou, píše web Creation. Jméno Eva je dívčí jméno hebrejského původu a znamená „život“, což je přímo perfektní jméno pro matku všech lidí. Jak se ale ukázalo, Eva z Bible by klidně mohla být mitochondriální Evou, obě jsou totiž považovány za matky prvních lidí.

zdroj: Creation, Wondrium Daily, Science Daily