Johanitská komenda v Českém Dubu: Náhodou ji objevili ve sklepení činžáku

Přidat na Seznam.cz

Máte pocit, že vás už v dnešním světě nemůže nic překvapit? Chyba lávky! To si nejspíš v 90. letech mysleli i lidé, kteří žili v jednom z činžovních domů v Českém Dubu, než se přišlo na to, že mají ve sklepení ztracenou johanitskou komendu.

Komenda sv. Zdislavy a Havla z Lemberka

Historie tajuplné komendy se táhne až do 13. století. V té době se král Václav I. usnesl, že zabezpečí obchodní stezku řadou komend rytířského a špitálního řádu johanitů. Komendy byly výjimečné v tom, že kromě pomoci bližním zastávaly i obrannou funkci a poskytovaly útočiště poutníkům. Zhruba o jedno a čtvrt století později pak došlo k vypálení kláštera, na jehož místě později vznikl zámek. Dlouho se pak mělo za to, že komenda zanikla spolu s vypáleným svatostánkem za husitských tažení.

Máme komendu ve sklepě

Zvrat nastal až o několik staletí později. A to konkrétně v rozmezí let 1991-1993. V tu dobu ji objevil pod jedním z městských činžáků historik Tomáš Edel. Přitom, do té doby vypadal obytný dům naprosto normálně. Jediným vodítkem byly historické prameny, ve kterých se o komendě psalo. Vzhledem k tomu, že se rozhodl zjistit její polohu, velký objev na sebe nedal dlouho čekat. Jako první byl objeven prostor hlavního sálu. Následoval malý sál a johanitská kaple.

V případě, že se sem rozhodnete podívat, můžete si prohlédnout i johanitský hábit nebo kopii románského kříže.

Zdroj: Liberec Rozhlas