Oko Sahary má být pozůstatkem bájné Atlantidy. Ve skutečnosti je tato “jáma” stará miliony let a lovili v ní i pralidé

Přidat na Seznam.cz

Oko Sahary je jedno z nejunikátnějších míst na světě a vypadá jako masivní fosílie. Jiní toto místo popisují jako možnou přistávací dráhu mimozemské vesmírné lodi, nebo jako pozůstatek bájné Atlantidy. Ohromná jáma je ale mnohem starší a její výhody využívali i naší předci.

Díra uprostřed ničeho

Kruhová struktura uprostřed Mauritánie má průměr asi 40 kilometrů, a jedná se tedy o unikátní místo, které jen těžko najdete na takovém místě. Struktura je erodovaná eliptická kupole sedimentární horniny, jejíž stáří se pohybuje od proterozoika (tedy asi před 2500 až 538,8 miliony let).

Oko Sahary bylo poprvé identifikováno během 50. let 20. století z leteckých snímků, což vedlo k studiím geologů až do roku 2008. Nejnovější studie vysvětlila, že hřebeny a údolí, které dnes vidíme, jsou tvořeny rozdílnou erozí střídání tvrdých a vrstvy měkkých hornin, vyzdvižené jako kupole podložním magmatickým komplexem z období křídy. Přesto ale stále existuje mnoho různých teorií, které se snaží vysvětlit, proč a jak tato “díra v zemi” vznikla.

UFO, Atlantida a pralidé

Někteří lidé jsou pevně přesvědčeni, že Oko Sahary je pozůstatek Atlantidy a vyspělé civilizace. Jiní zase upřednostňují názor, že kopule sloužila jako přistávací dráha pro UFO. Ovšem jak se zdá, jediná věc, ke které Oko sloužilo, byl lov. Archeologický výzkum ve struktuře odhalil důkazy lidské činnosti s ručními sekerami, které jsou běžně spojovány s Homo erectus. Mimo to se zde našly úlomky špičatých nástrojů, kterými mohou být oštěpy, a sekáčků. Naši předci tedy toto “údolí” využívali k lovu a to v době, kdy se v okolí ještě nacházeli travnaté pláně, lesy a jezera.

zdroj: Travel Triangle, Heritage Daily, Geology Science