Datové účetnictví vám pomůže zefektivnit spoustu firemních procesů

Přidat na Seznam.cz

I v natolik specifické oblasti, jako je právě účetnictví, dochází k výrazné digitalizaci. S velkou pravděpodobností si ani uvědomujete, s jak obrovským množstvím dat pracujete. Přitom vám pomohou zvýšit efektivitu všeho, co děláte. V současné době obrovský boom zažívá datové účetnictví.

Datové účetnictví je rozděleno na pět základních skupin, a to finanční, nákladové, datové, daňové a manažerské. Podrobné informace najdete i na stránce https://dype.cz/ucetnictvi-a-dane/.

Co vám jednotlivá data prozradí?

V případě finančních dat je kladen důraz na splnění legislativních požadavků. Další skupinou jsou data nákladová, která slouží k analýze výnosové a nákladové stránky podnikání. Datový přehled vám zase ukazuje, jak jsou na tom účetní data a systémy ve vaší organizaci, navíc je můžete efektivně využít k lepší automatizaci. Daňové procesy souvisí s těmi finančními a manažerské datové účetnictví zpracovává manažerské informace, které jsou žádoucí při rozhodovacích procesech. Více jsou jednotlivé oblasti rozebrány na stránce https://dype.cz/ucetnictvi-a-dane/.

Dype je průkopníkem v datovém účetnictví

V českých vodách ještě není datové účetnictví tak úplně rozšířené, přičemž průkopníkem v tomto segmentu je jednoznačně společnost Dype, která vám může pomoci rozvinout potenciál vaší společnosti.

Vzhledem k tomu, že datové účetnictví klade důraz na digitalizaci, přechází se plně do online prostředí, využívá se cloud a moderní umělá inteligence. Všechny uvedené pomůcky usnadňují a zefektivňují veškerou práci.

Pokud tedy chcete svěřit vedení účetnictví vaší společnosti do správných rukou, seznamte se s odborníkem Dype. Budete nadmíru spokojeni, stejně jako ostatní klienti, kteří vložili důvěru do datového účetnictví. Dype je ideální volbou pro drobné živnostníky, start-upy i velké hráče.