Každý člen kmene Orang Rimba má svůj vlastní strom, se kterým je celý život spoután. Pokácení je jako vražda. Nyní přicházejí o svůj les

Přidat na Seznam.cz

Mnoho lidí má už od narození nějaký talisman nebo symbol, který je doprovází i v dospělosti. Když se v kmeni Orang Rimba narodí dítě, je mu přiřazen strom, se kterým má celoživotní posvátné pouto. Pokácení takového stromu je pro tento lid to stejné, jako vražda. Ironií osudu je, že tento kmen přichází o svůj les.

Lidé džungle jsou téměř bez džungle

Orang Rimba je jednou z kmenových skupin žijících v hlubokých lesích v provincii Jambi (Sumatra, Indonésie). Vedou to, co se některým může zdát jedinečným životním stylem, a to díky hodnotám a tradicím, které vyznávají. Nejvýraznější na jejich obživě je význam, který přikládají lesům, které jsou poskytovatelem všeho pro udržení jejich života. Život pro ně sleduje koloběh přírody, vzájemně prospěšný všem živlům, lidstvu, živému i neživému.

Těmto lidem se také říká „lidé džungle“, ovšem o svou džungli přicházejí. Vládní politika a korporátní aktivity decimují sumaterský deštný prales, zejména kvůli průmyslu, stavbě a podnikům. V důsledku toho, že byli drancováni mnoha lidmi zvenčí, je život pro Orang Rimba stále obtížnější. Přesto každý člen Orang Rimba zachovává a udržuje alespoň dva stromy v džungli jako součást zvyku kmene.

Stromy jsou pro tento lid posvátné

Když se v tomto kmeni narodí nové dítě, je pupeční šňůra pohřbena pod zem a na onom místě je vysazen strom. Ten je pak navždy spoután s člověkem posvátným poutem. Pokud ale dojde k tomu, že je tento strom pokácen, pro lid Orang Rimba je to ekvivalentem vraždy.

zdroj: Survival International, Fair Planet, Hurights