Fakta o šikmé věži v Pise. Architekti při stavbě nevzali v úvahu podloží

Přidat na Seznam.cz

Za tím slavným náklonem věže je fascinující historie včetně vydrancované kořisti, zrádného podloží a jednoho hrdého italského diktátora. Pokud vás někdy zajímalo, jak došlo k nejslavnějšímu architektonickému neštěstí historie, zde je pár fascinujících věcí o šikmé věži v Pise.

Architekti při stavbě nevzali v úvahu podloží

Tím, že věži dali mělký a poměrně těžký základ, ji nechtěně odsoudili k záhubě hned od počátku. Ale až když se stavělo druhé patro, věž začala na jedné straně klesat. Bohužel v té době už bylo pozdě se vrátit. Jak stavba pokračovala, stavitelé se snažili vyrovnat svou chybu přidáním vyšších sloupů a oblouků na jižní straně věže. Ale než dosáhli čtvrtého patra (z plánovaných 8), museli udělat oblouky na jižní straně vyšší než ty na severu a věž se stále nakláněla. Stavaři si nebyli jisti, co dělat dál, a proto stavbu na téměř století zastavili.

Války a ekonomické spory mohly věž zachránit

Dluh a válka obvykle nebyly přínosem pro velké stavební projekty v Itálii, ale v případě šikmé věže v Pise mohly být jen spásou. Někteří stavební inženýři se domnívají, že pokračující zpoždění ve výstavbě po dobu 200 let mohla dát půdě pod již tak mírně nakloněnou věží čas na stlačení, což ji nakonec zachránilo před převrácením.

Italský diktátor 20. století Benito Mussolini se styděl za šikmou věž v Pise

Chybnou konstrukci a následné opření považoval za národní ostudu a ostudu italské pověsti. Takže jako u mnoha věcí, které považoval za nedostatek Itálie, rozhodl se to napravit. Na rozdíl od některých jeho jiných projektů, jako je odvodnění bažin na Sicílii, to nedopadlo dobře. Záměrem bylo vyvrtat stovky děr do základny věže a načerpat injektážní maltu, aby se celá konstrukce v podstatě zatížila a postavila rovně. Ve skutečnosti tím vším bylo vytvořit ještě těžší základnu, díky které byla věž nakloněna ještě více než předtím.

zdroj: Bellaitaliatour, Walksofitaly, Thetravel