Kaple sv. Antonína na brněnské Lesné je poklidné poutní místo v krásné přírodě

Přidat na Seznam.cz

Pokud se náhodou vyskytnete v Brně a budete zvažovat krátkou procházku do přírody, navštivte architektonicky oceňované sídliště Lesná, pod kterým se v rokli mezi vysokými stromy skrývá poutní kaple sv. Antonína, o jejímž prameni se říká, že má mít údajně léčivou vodu.

Měl tu žít mnich z kartuziánského kláštera v Králově Poli

Sídliště Lesná je co by kamenem dohodil od městské části Královo Pole. V něm poměrně dlouhou dobu fungoval kartuziánský klášter, jehož pozůstatky si můžete zvenčí prohlédnout i dnes (byl zrušen v roce 1782). Podle pověsti měl právě pod dříve neexistující Lesnou pobývat mnich, který si na tomto poklidném místě zbudoval poustevnu s obrazem sv. Antonína Paduánského. Původní jednoduchou kapli pak nechal v roce 1849 zřídit místodržitel hraběte Lažanského. Krátce po svém vzniku se kaple stala vyhledávaným poutním místem a běžně se před ní konaly i dobročinné slavnosti.

Perličkou je legenda, že v 19. století mělo procesí Brňanů ke kapli odvrátit hrozbu morové epidemie. V roce 1888 se tu pak dokonce podařilo vybrat peníze na stavbu mateřské školky v Králově Poli.

Nová kaple z roku 1924

Dnešní kaple sv. Antonína na Lesné vznikla nedlouho poté, konkrétně v roce 1924. Kolem svatostánku se navíc nachází rozsáhlé a členité prostranství, které se stalo oblíbeným výletním cílem. Dokonce kolem kapličky stávaly i stánky s občerstvením, které u ní už v dnešní době nenajdeme. Pravděpodobně odůvodněně, protože kdo vyleze zpátky na sídliště z 60. a 70. let, najde tam dost podniků, kde se může občerstvit. Po válce kaple chátrala, proto prošla v roce 1972 částečnou opravou. Její stav se ale nelepšil, protože v 80. letech ji fatálně poničili vandalové. Další, tentokrát již úspěšný, pokus o opravu proběhl v roce 1995 a od té doby se u kaple v rokli pravidelně koná pouť na svátek sv. Antonína. Ten připadá na 13. června.

Vyrazit sem ale můžete i jindy. Pouze počítejte s tím, že ke kapli nevede žádné turistické značení. Nejlépe se sem ale dostanete ze sídliště Lesná z ulice Loosova. Určitě si ale vezměte dobré boty, protože ke kapli budete klesat po nezpevněném a poměrně strmém kopci. Během výletu se také můžete zastavit u blízké autobusové zastávky Loosova, která je svým architektonickým zpracováním známá jako Kaplického blob.

Zdroj: redakce, Encyklopedie Brna, Kafélanka