Kostel sv. Mikuláše pod horou Krudum: Ztracený kostel z 13. století se podařilo najít až po roce 1989

Přidat na Seznam.cz

Některé vzácné nálezy na své objevení stále ještě čekají. A dost podobně tomu bylo i v případě kostela sv. Mikuláše pod horou Krudum na místě zaniklé osady Třídomí v okrese Sokolov. Ještě relativně nedávno nebylo po této památce na území Slavkovského lesa ani vidu ani slechu. Jak se tedy archeologům povedlo tuto historickou stavbu, o které referují některé dávné prameny, konečně najít?

Bájný kostel sv. Mikuláše pod horou Krudum

Začalo to nejrůznějšími legendami, které pravily, že pod horou Krudum v okrese Sokolov měl na území Třídomí stát kostel sv. Mikuláše. První zmínka o něm pochází z roku 1253 a udává se, že v 15. století měl být již zcela pustý. Tato lokalita však nepřitahovala jen odborníky, kteří měli zájem odhalit poklad nedozírné historické hodnoty, ale i milovníky tajemna. Podle pověr se tu měli objevovat například skřítci, kterým dělaly společnost nejrůznější víly. Také se tu mělo nalézat zlato a drahé kamení. A kdo měl štěstí, ten tu mohl narazit i na sklepy plné lahodného vína.

Kde se kostel nachází?

Jedním z detailnějších popisů kostela přispěl archeolog Dr. Anton Gnirs. Zajímavostí je, že i když měli další jeho následovníci potíže místo kostela správně lokalizovat, po jeho odkrytí se ukázalo, že Dr. Gnirs zakreslil polohu kostela do mapky s dokonalou přesností. Problém byl v tom, že při jejím studování byli objevitelé maličko zmatení, protože při aplikaci jiného výkladu by byla jeho poloha někde trochu jinde. Některé historické prameny pak stavbu označovaly jako kostel sv. Jakuba, který se ve skutečnosti nacházel v nedalekém Vranově. Badatelé se tedy museli v situaci nejprve správně zorientovat.

Nové hledání: Už se nám ho konečně podaří objevit?

Další průzkum lokality přišel až v roce 1989, kdy regionální archeologové Petr Hereit, Jiří Klsák a Richard Král podnikli další výpravu. Ti si ale původně mysleli, že terénní pozůstatky nepatří kostelu, ale tvrzi. Zmátlo je především to, že tvar kostela byl pro románskou stavbu málo typický. Na základě toho zájem o tuto lokalitu opět opadl, protože řada odborníků se domnívala, že tady kostel sv. Mikuláše nakonec možná nestál.

Další snahy o jeho nalezení byly oživeny v roce 1998. A právě tato iniciativa vedla k zjištění, že místo, kolem kterého existovalo tolik dohadů, možná bude opravdu to správné. Skupina však narážela na nesouhlas historiků a úřadů, kteří se opírali o výsledky předchozích pokusů. Po udělení souhlasu tedy začala s vlastním výkopem, ke kterému se následně připojili i již zmínění odborníci. A právě tehdy se podařilo odhalit několik zdí, které potvrdily, že se opravdu jedná o ztracený kostel, který byl vybudován v pozdně románském a raně gotickém slohu. Jeho délka je 25 m a jeho šířka 12,5 m. Na místě se dále našly zbytky vitráží a keramických střepů. Až tedy někdy budete putovat kolem, určitě uděláte dobře, když se u něj rozhodnete zastavit.

Zdroj: Hrady, Akademie věd, Slavkovský les