Noutonický hřbitov, který se nachází zhruba 20 km severozápadně od Prahy zkoumali i průzkumníci paranormálních jevů

Přidat na Seznam.cz

Noutonický hřbitov je malý, ale opravdu děsivý. Nachází se zhruba 20 km severozápadně od Prahy a ze hřbitov se prý ozývají strašidelné zvuky. Krom toho se tu objevují neidentifikovatelné stíny nebo podivně světélkující mlha.

Historie noutonického hřbitova

Noutonický hřbitov je zprvu nenápadný malý hřbitov, který leží v malé vísce Noutonice. Přesto se ale tento hřbitov řadí k nejděsivějším místům v celé České republice který zde leží už od 11. století a kostel zde byl založen ve 14. století. Co ale může za podivné úkazy?

Straší na hřbitově mrtvá hraběnka?

Pokud budete blíže pátrat v historii noutonického hřbitova, zjistíte, že se zda nachází hroby už z pravěku. K dalším kuriozitám ale také patří hrobka hraběnky Barbary Dlauhovesky von Langendorf. Ta zde údajně spáchala sebevraždu, když se se svým koněm vrhla z prudkého srázu. A jak je všem znalcům paranormálních jevů známo, duše sebevrahů nenacházejí po smrti klid, a tak bloudí po okolí, které souvisí s jejich smrtí.

Rituální svatyně

Že by ale za všechno mohlo to, že hřbitov dost možná stojí na místě pohanské svatyně? V nich v dávných dobách probíhaly rituální obřady a to včetně kanibalismu! Svatyně, jejíž vznik se datuje k počátkům knovízské kultury mladší doby bronzové, se vší pravděpodobností leží pod vrstvou pozdějších hrobů. Právě v nich mohly být pohřbeny oběti moru nebo sebevrazi.

Hřbitov zkoumala řada odborníků

Našli se tací odvážlivci a odborníci z řad paranormálních průzkumníků, kteří se hřbitov rozhodli prozkoumat za každou cenu, píší NovinyKraje. A i když se zážitky všech různí, všichni se shodli na faktu, že se na hřbitově cítili jako vetřelci. Všichni slyšeli šepot, škrábání a onu podivnou světélkující mlhu. Vyfotit hroby ovšem prý bylo nemožné. Údajně se také hýbaly! A když už se někomu podařilo fotografii pořídit, byla plná orbů. Jedná se o kulovité úkazy, které jsou zbloudilými dušemi.

Stojí opravdu hřbitov na místě, kde už v pravěku probíhaly děsivé a krvavé rituály? Nebo se jedná jen o kolektivní halucinace?

Zdroj: Babinet, NovinyKraje