Původně byly Pařížské katakomby jeskynním skladištěm. Současné galerie lebek a stehenních kostí jsou výsledkem rekonstrukce

Přidat na Seznam.cz

Paříž je mnohostranné město známé svými historickými památkami, inspirativním uměním a muzei a romantickou krajinou. Pro mnoho návštěvníků je však neznámé, že pod zářivou a rušnou městskou krajinou se skrývá temnější stránka Paříže.

Historie katakomb se začala psát v 18. století, kdy Paříž sužovaly velké problémy

Město se rozrůstalo, hřbitovy se rychle plnily a přeplněné hřbitovy způsobovaly hygienické problémy okolním čtvrtím. Pařížské úřady musely ulevit přetíženým hřbitovům a zlepšit zdravotní stav obyvatel města. Rychlé řešení našly v bývalých lomech Tombe-Issoire, přístupné síti tunelů vybudovaných v římských dobách.

Kolem roku 1785 se v Paříži objevily velké problémy spojené s pařížskými hřbitovy. Bylo rozhodnuto vyprázdnit největší pařížský centrální hřbitov la Cimetière des Innocents a kostry přemístit do opuštěných lomů. V té době se místo katakomb nacházelo mimo hranice města Paříže.

Původně byly katakomby jeskynním skladištěm, kde byly kosti nahodile naskládány. Současné galerie lebek a stehenních kostí jsou výsledkem rekonstrukce katakomb, kterou vedl Louis-Étienne Héricart de Thury, ředitel pařížské báňské inspekční služby, ještě před jejich zpřístupněním veřejnosti. Kosti byly umně uspořádány a vystaveny v podzemním muzeu. Komory nově vyzdobil dekoracemi z venkovních hřbitovů a instaloval ohromující konstrukce, jako jsou oblouky a sloupy. Pro umocnění zážitku návštěvníků byly přidány cedule, popisky, a dokonce i naučné skříňky o minerálech vápencových lomů a patologii kostí.

Zdroj: worldadventurists, tripadvisor, dreameratheart