Solný důl Wieliczka v Polsku. Jedinečná památka zapsaná v roce 1978 na seznam světového dědictví UNESCO

Přidat na Seznam.cz

Věděli jste, že důl je tak obrovský, že můžete navštívit pouze 2 % solného labyrintu? Za více než 700 let bylo ve Wieliczce vyraženo 26 šachet a vyvrtáno 9 milionů m³ prohlubní.

Geologie dolu

Malebná podzemní krajina dolu Wieliczka vděčí za svou krásu přírodě, která vytvarovala horniny do neobvyklých, rozmanitých a složitých tvarů. Stojí za to vědět, že solný důl Wieliczka má jedinečnou geologickou strukturu, která se nikde jinde na světě nevyskytuje. Co to způsobilo?
Po sedimentaci kamenných solí došlo k silným pohybům horninového masivu spojeným s vyzdvižením Karpat. Tektonická aktivita Karpat vedla ke zvrásnění solných vrstev, jejich oddělení od podloží a posunutí nejméně o desítky kilometrů na sever. V důsledku toho byly soli vyzdviženy na povrch, což umožnilo jejich objevení.

Nekonečné chodby

Při putování dolem můžete nabýt dojmu, že přejezdy, rampy a štoly nikdy nekončí. Věděli jste ale, že turisté mají přístup jen do 2 % všech podzemních chodeb? Zpočátku byly chodby hloubeny nízko a klikatě, v pozdějších obdobích, kdy měli horníci více zkušeností a znalostí, aby lépe odhadli polohu a rozsah ložiska, se chodby rozšířily a zpřehlednily. Důl má devět úrovní, z nichž nejnižší se nachází v hloubce 327 metrů.
Celková délka v současnosti existujících chodeb v dole je přibližně 245 km. Horníci z Wieliczky provádějí důkladnou inventarizaci solného podzemí a každé pracoviště a štola mají své jedinečné jméno. Bez nadsázky lze říci, že se jedná o složitý a několika úrovňový solný labyrint, a proto si turisté mohou důl prohlédnout pouze v doprovodu kvalifikovaného průvodce, který zná podzemní chodby jako své boty.

Křišťálové jeskyně skryté lidským očím

Jeskyně se nacházejí v hloubce 70-114 m mezi úrovněmi I a II. Krystaly v jeskyních jsou mnohem mladší než na ložisku Wieliczka, což znamená, že vznikly v důsledku sekundární krystalizace soli. Jeskyně jsou v současné době rezervací neživé přírody, kterou tvoří Dolní krystalová jeskyně o objemu 706 m³ a Horní krystalová jeskyně o objemu 1000 m³. Přístup do nich je přísně omezen, možný pouze pro vědecké nebo výukové účely.

Komory – prostory vyhloubené v solné skále

Hluboko v podzemí můžete obdivovat neobvyklé solné krajiny, impozantní rozměry důlních děl, solné skály různých druhů, solná jezera a umělecká díla vytvořená sochaři horníky….. Každá z nich je krásná a výjimečná. Každá z nich má svůj jedinečný příběh. Nenajdete dvě stejné komory, přestože jich je v dole téměř 2500. První z jeskyní byla objevena v roce 1860. Jeskyně jsou tvořeny krystaly halitu – nejčistší kamenné soli na světě.
Toto místo je mimořádně cennou přírodní památkou, protože nikde jinde na světě nebyly v miocénních geologických vrstvách objeveny jeskyně podobné těmto.

Na turistické trase

Obdivovat budete krajiny, které na povrchu nenajdete: například slaná jezera a krásné podzemní komory, včetně unikátní kaple svaté Kingy. Seznámíte se se starými důlními nástroji a stroji. Se způsoby těžby a dopravy soli používanými v minulosti.
Prohlídka je přístupná lidem všech věkových kategorií a nevyžaduje nadprůměrnou fyzickou kondici, je však třeba mít na paměti, že je potřeba zdolat více než 800 schodů.

Zdroj: www.wieliczka-saltmine.com