Tajuplná věž Markomanka na Zvíkově: Má záhadné značky v jejích kamenech

Přidat na Seznam.cz

Hrad Zvíkov nepochybně patří k nejoblíbenějším turistickým cílům u Orlíku. Věděli jste však, že se v areálu hradu nachází jedna obří záhada? Je jí takzvaná Hlízová věž, které se také někdy říká Markomanka. Nejen, že se jedná o jednu z nejstarších částí hradu, ale také do jejích kamenů někdo vytesal záhadné značky, které se zatím nikomu nepodařilo rozluštit!

Nejstarší, ale stále dobře zachovalá část hradu

Začneme tím, že si povíme něco o historii Hlízové věže. Podle všech dostupných informací jde o jednu z nejstarších, ale stále obdivuhodně dobře zachovaných částí hradu. Rok jejího vzniku se odhaduje kolem letopočtu 1240. Svůj název Hlízová věž dostala proto, že má 44 vrstev opracovaných kamenných kvádrů, které připomínají hlízy. V některých pramenech se o ní kvůli barvě hovoří i jako o černé věži.

V 19. století, kdy se mezi lidmi ujaly romantizující představy, existovaly dohady, že by mohlo jít o památku z 2. století, kdy se v zemi pohybovaly germánské kmeny. Z toho důvodu se postupně ujalo její pojmenování Markomanka.

Záhadné značky neznámého významu

Na zdivu Hlízové věže jsou jasně patrné zvláštní značky, se kterými se lze setkat i na dalších místech v hradním komplexu. Jedno z vysvětlení říká, že by mohlo jít o kamenické značky, podle kterých si pak mohli dělníci nechat přepočítat odměnu za práci. Tato teorie však zdaleka nepřesvědčila všechny. Někteří za těmito symboly, u kterých se zdá, že byly do věže zasazeny ve zvláštním systému řad, vidí speciální ochranné symboly. Během let zkoumání se přišlo na to, že znaků je na věži celkem 36 a některé se opakují. Celkem tedy byly použity ve zhruba 56 případech.

Teorii, že by mohlo jít o ochranné značky, navíc posiluje fakt, že Zvíkov byl postaven na místě bývalého keltského hradiště. V neposlední řadě pak také existuje domněnka, že jde ve skutečnosti o alchymistické nebo astrologické znaky.

Jak to tedy ve skutečnosti bylo, to se možná nikdy nedozvíme. Je ale opravdu nutné přicházet všem záhadám na kloub?

Zdroj: Hrad Zvíkov, Projekt Záře, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích