Zaniklá ves Mstěnice na Vysočině existovala již v období Velké Moravy

Přidat na Seznam.cz

Když se rozhlédnete kolem sebe, možná to tak na první pohled nevypadá, ale ve skutečnosti v Česku existuje velký počet zaniklých středověkých vesnic. K našemu velkému štěstí se části některých z nich podařilo najít a zpřístupnit veřejnosti. Jednou ze zaniklých historických obcí v Kraji Vysočina je pak ves Mstěnice, která měla existovat již v době Velké Moravy.

Ves byla 500 let ukrytá pod terénem země

První zmínka o obci, která se nacházela poblíž dnešních Dukovan, pochází z roku 1393. Lidé však v Mstěnicích žili nejspíš mnohem déle, protože osídlení této lokality je doloženo až do 8. století. K zániku tohoto sídla došlo někdy během roku 1468 a už nikdy nebylo obnoveno. Jak už to tak bývá, domy postupně podlehly zkáze a terénní pozůstatky byly téměř 500 let ukryty pod zemí. Že tu dřív něco stávalo se domnívali archeologové již v 60. letech minulého století. Výzkum v oblasti prováděl například profesor Vladimír Nekuda, který se Mstěnicemi zabýval až do své smrti v roce 2006. Bez větší nadsázky se proto o Mstěnicích říká, že patří k nejlépe prozkoumaným zaniklým středověkým vsím, které v Česku jsou. Pro zajímavost, oficiální zdroje říkají, že zaniklých vesnic je v okolí Mstěnic ještě asi 14, takže archeologové a milovníci historie mají stále co objevovat.

V obci byla tvrz vladyckého rodu

Stejně, jako mnohá jiná sídla v té době, ani v Mstěnicích nechyběla tvrz, ve které sídlil vladycký rod z Mstěnice. Dá se předpokládat, že právě po tomto rodu dostala ves své jméno. Archeologové nedaleko zaniklé vsi také odkryli pozůstatky staršího hrádku, který tvrzi s největší pravděpodobností předcházel. Nevede k němu ale žádná vyznačená turistická značka.

Také je tu okem patrný pozůstatek vodního příkopu, který v dřívějších dobách patřil k důležitým prvkům obrany. Zánik Mstěnic pak s velkou pravděpodobností souvisí s tažením Matyáše Korvína na Třebíč. Aby si návštěvníci tohoto místa mohli původní podobu obce lépe představit, nechybí tu informační panely, které řeknou víc.

Zdroj: Památkový katalog, Hrotovice