Firemní dluhopisy: Výhody a nevýhody v porovnání se státními dluhopisy

Přidat na Seznam.cz

Investoři hledající stabilní a současně výnosné možnosti umístění svých finančních prostředků, se často setkávají s pojmem „firemní dluhopisy“. Tyto finanční nástroje představují formu půjčky poskytnuté společnostmi na kapitálovém trhu. Předtím než se rozhodnete vložit své peníze do firemních dluhopisů, je důležité si být vědom jejich výhod a nevýhod, a také pochopit rozdíl mezi státními a korporátními dluhopisy.

Co jsou firemní dluhopisy? 

Firemní dluhopisy jsou dluhové cenné papíry vydávané soukromými firmami k získání finančních prostředků. Tyto společnosti vydávají dluhopisy jako závazek k návratu investovaného kapitálu a k pravidelnému vyplácení úroků nebo kupónů investorům.

Rozdíl mezi státními a firemními dluhopisy

Zdroj financování

Státní dluhopisy jsou vydávány vládou za účelem financování veřejného dluhu. Firemní dluhopisy pak jsou vydávány soukromými firmami pro financování jejich podnikatelských aktivit. 

Rizikovost

Státní dluhopisy jsou obecně považovány za méně rizikové, protože jsou podporovány vládou. Firemní dluhopisy oproti tomu mohou nést vyšší riziko, a to zejména u firem s nižší bonitou. Je proto velmi důležité prověřit si společnost, do jejíž dluhopisů chcete investovat. 

Výnosy

Státní dluhopisy nabízí zpravidla nižší výnosy než firemní dluhopisy. 

Výhody firemních dluhopisů

Vyšší výnosy

Firemní dluhopisy obvykle nabízejí vyšší úrokové sazby než státní dluhopisy, což může přilákat investory hledající atraktivnější výnos.

Diverzifikace portfolia

Investováním do firemních dluhopisů můžete diverzifikovat své portfolio a snížit tak riziko spojené s koncentrací investic pouze ve státních dluhopisech. U firemních dluhopisů od renomovaných a stabilních firem může být větší jistota splácení dluhu a včasných úroků.

Stabilním a kvalitním emitentem může být například společnost Uniprospe, která se specializuje na likvidaci odpadního polymeru z pneumatik, což je oblast se silnou podporou a perspektivou i do budoucna. společnost Uniprospe.eu nabízí roční výnos 9,5 % s tím, že každé pololetí investoři obdrží výplatu výnosů. Investice do firemních dluhopisů mohou být atraktivní pro ty, kteří hledají vyšší výnosy, jsou však spojeny s vyšším rizikem. Důkladné zhodnocení finanční situace emitenta a sledování aktuálních tržních podmínek jsou klíčové při rozhodování se pro tento druh investice. Důležité je také porovnávat výhody a nevýhody s možnostmi jiných investic a postavit své rozhodnutí na solidní znalosti a analýze.