Lidé z Taos Pueblo žijí v domech z bahna, přesto se jejich městu přezdívá „město zlata“. Žili zde dávno předtím, než Kolumbus objevil Ameriku

Přidat na Seznam.cz

Lidé z Taos Pueblo v Novém Mexiku mají podrobnou historii, která ale není cizincům plně prozrazena kvůli jejich soukromí. Předkové lidu Taos žili v tomto údolí dlouho předtím, než Kolumbus objevil Ameriku a stovky let předtím, než se Evropa vymanila z temného středověku. Celé město je postaveno prakticky jen z bahna, přesto se má jednat o “město zlata”, které lákalo i španělské průzkumníky.

Město zlata – město z bahna

Vidět vícepatrové budovy z nepálených cihel vycházející z pouště v Novém Mexiku znamená vidět živou historii lidí Taos, kteří v těchto domech žili asi 1000 let. Žlutý odstín bahna, ze kterého byly budovy vyrobeny, vedl španělské průzkumníky, kteří do vesnice dorazili v roce 1540, k přesvědčení, že objevili bájné „město zlata“.

Předkové lidu Taos žili v tomto údolí dlouho předtím, než Kolumbus objevil Ameriku a dokonce i předtím, než se Evropa vymanila z temného středověku. Hlavní část současných budov byla s největší pravděpodobností postavena mezi lety 1000 a 1450 n. l. Vypadaly podobně jako dnes, když první španělští průzkumníci dorazili do severního Nového Mexika. Dvě stavby zvané Hlauuma (severní dům) a Hlaukwima (jižní dům) jsou údajně podobného stáří. V Pueblu natrvalo žije přibližně 150 lidí, ale asi 4 500 lidí se sem pravidelně vrací. Z toho je přes 1900 indiánů.

Ráj pro každého umělce

Mnohopatrové domy Taos Pueblo přitahovaly malíře a fotografy od 20. let 20. století, kdy se v nedalekém Taosu vytvořila umělecká kolonie a prakticky založila jihozápadní umění. Pomohlo to dokonce inspirovat styl architektury Pueblo Revival v současném Novém Mexiku. Lidé z Taosu jsou také velmi zruční v práci s kůží, což je patrné na bubnech a mokasínech, které vyrábějí. Právě turistický ruch, umění a tradiční řemesla jsou důležitými zdroji zaměstnanosti v Pueblu. Není proto divu, že na návštěvu mohou turisté téměř denně.

zdroj: Hotels, Taos Pueblo, New Mexico