Synové země a děti lesa. Cholanaikkové byli objeveni teprve nedávno. Méně než 200 členů kmene se straní civilizace

Přidat na Seznam.cz

Cholanaikkanové jsou ubývajícím kmenem v Indii. S populací méně než 200 členů, tento kmen žijící ve vyhrazených lesích asi 80 km od města Kóžikkót, je jedním z nejizolovanějších kmenů. Členové tohoto kmene byli objeveni teprve nedávno a je až obdivuhodné, jak dlouho se dokázali držet stranou od civilizace.

Synové země a děti lesa

Cholanaikkanové jsou malý kmen s celkovou populací méně než 200 osob, z nichž zlomek žije stále v jeskyních, zbytek v dočasných vlastnoručně vybudovaných strukturách. Oblast jejich obydlí je asi 90 km od města Kóžikkót ve vyhrazeném lese. Podle vládních opatření se dokonce nikdo nesmí dostat do vzdálenosti 20 km od jejich obydlí. Jejich lesní oblast je zcela chráněna a cizincům není ani dovoleno shánět lesní produkty nebo kontaktovat kmenová společenství.

Téměř úplně odříznutí od civilizace donedávna Cholanaikkanové nenosili prakticky žádné oblečení a žili výhradně z původní lesní produkce. Jeskyně známé jako Kallu Arais (nebo skalní jeskyně), byly tak izolované, že se během monzunu s řekou v prudkém proudu staly zcela nepřístupnými. Cholanaikkanové patří do pěti skupin pod pěti náčelníky. Každá skupina má přesně vymezenou oblast lesa a tato práva jsou přísně respektována. V rodinných záležitostech se řídí patriarchálním řádem dědictví.

Nedávno objevený kmen

Existence tohoto kmene byla neznámá až do sčítání lidu v roce 1971, ale teprve po roce 1977 se těmto lidem začala věnovat značná pozornost na celostátní úrovni. Nejzajímavějším aspektem Cholanaikkanů je rozsah, v jakém se jim podařilo uniknout městskému a konvenčnímu způsobu života do druhé poloviny 20. století. Když byli poprvé kontaktováni, představovali svět, který stále existuje v kultuře doby kamenné. Cholanaikkanové, kteří žijí čistě ze zelené země a jejích darů, jsou animisté a uctívají „duchy předků“. Nakonec tento jedinečný kmen dává digitálnímu věku vzácný pohled na starověký způsob života.

zdroj: Home Grown, India Today, Arxiv