Divadlo Marcellus bylo největší a nejdůležitější divadlo v Římě. Jeho stavbu zahájil Julius Caesar

Přidat na Seznam.cz

Římské divadlo Marcellus má hvězdnou minulost. Architektura sloupové budovy, kterou nechal postavit Julius Caesar a později ji inauguroval Augustus, se stala šablonou pro nespočet divadel a stadionů. Divadlo Marcellus bylo místo pod širým nebem, které mohlo pojmout 20 000 diváků.

Projekt, jehož konce je Julius Caesar nedožil

Budova byla postavena v Campo Marzio, na místě, které tradice zasvětila scénickým představením spojeným s Apollónovým chrámem. Projekt zahájil Julius Caesar a převzal ho Augustus. Pravděpodobně dokončené v roce 17 př.nl, Teatro di Marcello bylo zasvěceno v roce 13 nebo 11 př.nl památce Marcella, synovce a nástupce císaře, který zemřel v Baia v roce 27 př.nl. Teatro di Marcello bylo obnoveno Vespasianem a Alessandrem Severo a stále v provozu ve 4. století; později byl pro svou vyvýšenou polohu u řeky přeměněn na pevnost, kterou vlastnily rodiny Pierleoni a Fabi.

Divadlo Marcellus bylo místo pod širým nebem, které mohlo pojmout 20 000 diváků a zahrnovalo půlkruhovou travertinovou fasádu, oblouky, dórské sloupy a tři úrovně sezení. Složitý design zahrnoval schodiště, rampy a dokonce i kulisu pod širým nebem za jevištěm. První akce pořádané v divadle byly Světské hry roku 17 př. n. l., ale oficiálně zahájeno nebylo až do roku 13 nebo 11 př. n. l. V dobách největší slávy divadlo hostilo takové kulturní akce jako divadelní hry, hudební soutěže a recitály poezie.

Dnes tu najdete jen zdi

S rostoucí popularitou cirkusů a gladiátorských her pořádaných v Circus Maximus a Colosseum se divadlo přestalo používat. Ve 4. století n. l. byl materiál z divadla použit na další stavební projekty, zejména na Cestiův most. Další majitelé budovu přestavěli a dnes zde stojí jen zdi, které připomínají slávu a velikost tehdejšího Říma.

zdroj: Turismo Roma, World History, Popular Mechanics