Knap of Howar, jedna z nejstarších farem v Evropě. Obývaná byla před více než 5 tisíci lety, ale stále má neporušený kamenný nábytek

Přidat na Seznam.cz

Knap of Howar je neolitické naleziště na ostrově Papa Westray na Orknejích ve Skotsku. Jméno znamená ‚hromada kopců‘ nebo ‚velká mohyla‘. Budova dochovaná na místě je považována za nejstarší kamenný dům v severní Evropě a je datována do let 3700-3500 před naším letopočtem.

Přes 5 tisíc let stará farma stále stojí

Areál se skládá ze dvou staveb, běžně označovaných jako „statek“, postavených suchou kamennou konstrukcí s přilehlým průchodem mezi nimi. Na základě archeologických vykopávek se předpokládá, že tyto stavby byly postaveny na mnohem starším místě a tvořily centrum zemědělského podniku.

Archeologické důkazy naznačují, že lidé tam chovali dobytek a ovce a možná i prasata, obhospodařovali půdu, aby produkovali ječmen a pšenici, a lovili jídlo. Tyto dva domy jsou nejlépe zachovalým a nejviditelnějším raně neolitickým sídlištěm kdekoli v severozápadní Evropě.

Vše zůstalo tak, jak bylo

Orkneje jsou domovem některých z nejvýraznějších příkladů prehistorické domácí a pohřební architektury v Evropě. Tato neolitická farma na ostrově Papa Westray má neporušený kamenný nábytek. Jedna z budov sloužila jako obytné prostory pro rodinu, zatímco druhá byla dílna a skladiště. Obě stavby mají dveře v přední části směřující k moři. Obytné prostory byly relativně prostorné o rozměrech 10 x 5 metrů a byly odděleny svislými kamennými deskami. Domov vytápěl oheň v ohništi zadního (kuchyňského) prostoru. Topeniště je zachováno nedotčené stejně jako kamenné postele a police domova.

zdroj: Travel, World History, Historic Enviroment