Opevněná tvrz Žumberk: V areálu si prohlédnete malovaný nábytek a život rožmberských úředníků

Přidat na Seznam.cz

V Česku najdeme nespočet míst, která jsou dobře známá pouze těm, kteří žijí v jejich blízkém okolí. Dobrým příkladem tohoto tvrzení nám může být Žumberk, který je opevněnou vesnickou tvrzí s gotickým kostelem. Dívat se na ni navíc nemusíte jen zvenčí, uvnitř se totiž nachází několik atraktivních prohlídkových okruhů.

Opevněná vesnice s tvrzí a gotickým kostelem

Dříve, když ještě lidé čelili nebezpečí ve formě nejrůznějších obléhání a nájezdů, se snažili chránit vodními příkopy, vysokými hradbami a věžemi, ze kterých bylo dobře vidět do okolní krajiny. Zatímco ale většina sídel se opevnění postupně zbavila, tvrz Žumberk, která čítá i jádro opevněné vesnice a kostel Stětí sv. Jana Křtitele, zůstala jako zamrzlá v čase. Atraktivitu místa navíc posiluje jeho zajímavá pozice v krásném prostředí Novohradských hor.

Poznejte život našich předků

Kdo bude chtít, ten se může po příchodu objednat na prohlídku několika okruhů. Velmi oblíbená je například expozice lidového malovaného nábytku z 18. a 19. století. V jedné z bašt zase najdete expozici Úředník rožmberský, ve které se dozvíte pikantní informace o zpronevěře šlechtického majetku ze strany vrchnostenských úředníků. Od května 2021 je navíc možné absolvovat prohlídku expozice Řemesla pod Novohradskými horami, kterou oficiálně zaštítilo Ministerstvo kultury. Vzhledem k tomu, že je tato expozice interaktivní, je vhodná i pro rodiny s dětmi, které si spoustu věcí při prohlídce vyzkouší.

Zdroj: Třeboňsko, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích