V klášteře Milevsko se našel světový unikát: Hřeb z Kristova kříže

Přidat na Seznam.cz

Pokud máte rádi záhady a mimořádné objevy, na své cestě po Jihočeském kraji byste se měli zastavit v Milevském klášteře. V roce 2020 v něm totiž archeologové objevili hřeb, který s velkou pravděpodobností pochází z Kristova kříže. Jde tedy o jeden z nejvzácnějších novodobých nálezů.

Nejstarší klášter v Jihočeském kraji

Klášter Milevsko patří k nejstarším českým klášterům a je zároveň nejstarším klášterem v Jihočeském kraji. První zmínka o něm pochází od Jarlocha, prvního milevského opata, a pokračovatele Kosmovy kroniky. Ten v souvislosti se svým působením v tomto záznamu uvádí letopočet 1187. Přípravy však začaly již v roce 1184, kdy Jiří z Milevska plánoval uvedení prvních premonstrátských řeholníků. V současné době jsou na něm patrné prvky románského období, gotiky a baroka. O důležitosti kláštera Milevsko pak nasvědčuje skutečnost, že ve 13. století držel patronát nad klášterem nedaleko rakouského Lince. Po nepříznivých událostech 20. století se do kláštera po roce 1989 opět vrátil život a funguje dál.

Světová rarita a mimořádná vzácnost

V průběhu roku 2019 se ve zdech kostela sv. Jiljí v Milevsku našlo několik dutin, které poukazovaly na to, že by v nich mohlo být něco ukryto. Díky tomu se podařilo najít tajnou chodbu, která byla sice částečně nedostupná, ale zjistilo se její prodloužení za dřevěným trámem. Průzkum pokračoval a v jeho průběhu se podařilo najít pozůstatky dvou dřevěných schránek, které ukrývaly kovové ozdoby. Součástí nálezu pak byl i železný hřeb, který byl opatřen zlatým křížem.

Jedná se o hřeb ze Svatého kříže?

Po tomto nálezu proběhlo další zkoumání nalezeného předmětu, na základě kterého se odborníci shodli, že jde s největší pravděpodobností o velmi vzácný artefakt – pravý hřeb ze Svatého kříže. Podle analýz pochází z Byzantské říše. Stáří modré krabičky nabarvené ultramarínem, ve které byl uložen, se pak odhaduje alespoň na 1 600 let. Vzhledem k tomu, že hřeb patří k nejposvátnějším křesťanským relikviím, jde o opravdovou raritu, která nemá na světě obdoby.

Zdroj: Klášter Milevsko