Hrad Rochester je jedním z nejstarších ve Velké Británii. Ve středověku se zde odehrála Válka baronů

Přidat na Seznam.cz

Anglický hrad Rochester je kamenná stavba, která nahradila dřívější dřevěný hrad. Starý hrad byl zničen během normanského dobývání v roce 1066. Než Rochester převzala královská rodina, obývali jej arcibiskupové z Canterbury. V průběhu let byl ale hrad několikrát zničen a přestavěn.

Historie Rochesteru

Samotný hrad byl postaven na místě, kde se původně usadili Římané. Toto místo mělo taktický význam, neboť se nacházelo na křižovatce řeky Medway a slavné římské ulice Watling Street, a není těžké pochopit, proč se Normané rozhodli využít toto místo jako místo pro pevnost. Před příchodem Normanů se hrady v Anglii prakticky nevyskytovaly, ale brzy se ukázaly jako architektonická nutnost při konsolidaci dobytých území, což vedlo ke stavbě stejně impozantních opevnění po celé zemi.

Výstavba hradu

V roce 1087 zahájil Gundulf, biskup z Rochesteru, stavbu hradu. Byl jedním z největších architektů Viléma Dobyvatele a byl také zodpovědný za londýnský Tower. Z té doby se zachovala většina toho, co vidíte z obvodových hradeb. Na tomto velkolepém projektu výstavby hradu se podílel také William de Corbeil, arcibiskup z Canterbury. Jindřich I. mu hrad v roce 1127 svěřil do péče, která trvala až do roku 1215, kdy se hradu zmocnil král Jan. V roce 1215 hrad, posádkou tvořenou vzbouřenými barony, prošel velkolepým obléháním králem Janem. Poté, co Jan nejprve podkopal vnější hradby, použil sádlo ze 40 prasat k odpálení miny pod pevností.

Válka baronů

Za Války baronů v roce 1264 se hrad stal dějištěm další bitvy, tentokrát mezi Jindřichem III. a Simonem de Montfort. Hrad se ocitl pod palbou povstaleckých vojsk. Roger de Leybourne, vůdce obrany hradu, byl po necelých čtyřiadvaceti hodinách bojů donucen vrátit se zpět do pevnosti. Házení kamení způsobilo rozsáhlé škody a v době, kdy de Montfort obléhání opustil, se stavěl důlní tunel. Přišla zpráva o blížícím se vojsku pod velením krále. Opět bylo třeba provést opravy, ale k těm mělo dojít až za dalších 100 let, dokud Eduard III. neobnovil celé úseky hradeb a později Richard II. nezajistil severní baštu.

Hrad Rochester v dnešní době

V následujících staletích význam hradu Rochester stoupal a klesal spolu s měnící se dobou. Dnes je hrad v péči organizace English Heritage a navštěvuje jej velké množství návštěvníků, kteří se chtějí seznámit s historií hradu a prohlédnout si jeho areál. Při vstupu do podhradí není těžké si představit, jaký ruch se zde odehrával: tržní stoly s prodejem nejrůznějšího zboží a každodenní šum rolnického života v normanské Británii.

Při vstupu do hlavní hradní budovy vás uvítá pokladna, dříve vstupní komora, zdobená typickými normanskými oblouky a obrovskými impozantními dveřmi. Pozůstatky bohaté hradní tapiserie se nacházejí ve všech koutech areálu, od bubnové věže postavené v roce 1200 až po hradní zdi se stopami starého sálu na západní straně, který nechal postavit Jindřich III.

Podhradí, které bylo dříve pokryto blátem, je dnes atraktivní plochou s trávou a stromy, kde si mnoho rodin vybírá místo pro piknik.

Zdroj: VisitMeDway, HistoricUk