Jak žijí poslední původní obyvatelé Evropy Sámové? Celý jejich život se točí kolem sobů

Přidat na Seznam.cz

Na dalekém severu Evropy stále žijí starověké zvuky a jedinečné řemeslné tradice vedle sebe s moderní technologií. Sámská kultura je nejstarší kulturou v rozsáhlých oblastech severního Norska a v současnosti zažívá silnou renesanci.

Poslední původní obyvatelé Evropy

Jak uvádí web Insight Vacations, Sámové jsou známí jako poslední původní obyvatelé Evropy. Jen málo věcí je pro Sámy tak důležité jako posvátný sob, jehož vliv je patrný v Sámově jazyce, hrách a písních. Celá jejich kultura a ekonomika se točí kolem tohoto arktického jelena a dlouho pracovali jako pastevci sobů. Sámové žijí ve čtyřech zemích: Norsku, Švédsku, Finsku a Rusku. Celková populace v těchto čtyřech zemích se odhaduje na cca 80 000, z nichž přibližně polovina žije v Norsku. O něco méně než polovina těchto lidí stále mluví sámsky.

V regionu Sami se mluví celkem devíti různými, ale blízce příbuznými sámskými jazyky. Dnes se v severním Norsku aktivně používají tři z těchto jazyků. Tradičně se většina Sámů živila rybolovem, chovem dobytka a lovem podél pobřeží, na fjordech a podél velkých řek dále ve vnitrozemí. Dnes velká část Sámů žije mimo tradiční Sámské oblasti a vydělávají si na živobytí v moderním sektoru služeb, průmyslu, cestování a veřejném sektoru, uvádí web Nord Norge.

Nejasná historie stará tisíce let

Sámové jsou potomky kočovných národů, kteří obývali severní Skandinávii po tisíce let. Když Finové vstoupili kolem roku 100 n. l. do Finska, Sámské osady byly pravděpodobně rozptýleny po celé této zemi. Původ Sámů je nejasný, někteří je řadí mezi paleo-sibiřské národy, jiní tvrdí, že byli alpští a pocházeli ze střední Evropy, uvádí web Britannica. Skoltští Sámové z Finska a ruští Sámové patří k ruské pravoslavné víře, většina ostatních jsou luteráni. Šaman byl důležitý v nekřesťanské Sámské společnosti a některé šamanské léčebné obřady se stále provádějí.

I přesto, že dnes mnoho Sámů žije moderním způsobem života, chov sobů je pro ně stále prioritou. Zbývající pastevci nyní doprovázejí své soby sami, zatímco jejich rodiny bydlí v trvalém moderním bydlení. Zatímco sobi žijí společně ve stádu, každé zvíře je v individuálním vlastnictví. Mnoho norských Sámů je pobřežními rybáři a živobytí těch v jiných oblastech závisí na zemědělství, lesnictví, sladkovodním rybolovu a těžbě.

zdroj: Britannica, Nord Norge, Insight Vacations