Jedno z nejděsivejších míst na světě se nachází na Filipínách. Je jím hora se zavěšenými rakvemi

Přidat na Seznam.cz

Ačkoli jsou Filipíny převážně katolickou zemí, mnoho domorodých obyvatel si zachovalo své pohřební zvyky. Proto zde člověk narazí na praxi kombinace křesťanství a domorodé víry. A to je také důvod, proč se zde mrtví nepohřbívají klasickým způsobem.

Původ závěsných rakví

Konkrétně se jedná o lid Kankanaye, etnickou skupinu Igorotů, která je zastánce zvyku zavěšování rakví, uvádí magazín MyEnd. Tito lidé žijí v Sagadě, hornaté oblasti severního Luzonu, a jejich představa smrti je opravdu fascinující.

Závěsné rakve existují také v jižní Číně, které před stovkami let vyrobil národ Bo, a v Indonésii u Torajanů na Sulawesi. Kromě toho je tradice závěsných rakví v Sagadě předkoloniální. I když je obtížné určit její přesný chronologický původ, víme, že existuje již stovky let. V dnešní době však tato úmrtní praxe pomalu vymírá a každých několik let se koná pouze několik tradičních pohřbů.

Příprava pohřbu

Tyto tradiční pohřby se řídí specifickým protokolem! Například rakve jsou poměrně malé, protože zemřelý musí být v poloze plodu. To také vychází z kankánské víry, že každý musí opustit tento svět stejným způsobem, jakým na něj přišel. Jakmile je tělo v rakvi, vydá se průvod ke zrádným útesům v Údolí ozvěn.

Procesí a Deeng

Kromě toho chtějí truchlící během procesí zůstat v blízkosti těla v naději, že přijdou do kontaktu s deengem. Deeng označuje šťávu z hnijící mrtvoly. Kankanaeyové věří, že se v ní skrývají také schopnosti a dovednosti mrtvých. Proto doufají, že když se jí dotknou, přejdou tyto schopnosti na ně.

Přestože je úkol zavěšování rakví poměrně náročný, celá komunita se spojí a pomáhá s tímto procesem. Nakonec rakve buď přibijí na útesy, nebo je prostě zavěsí pomocí provazů.

Společenské postavení a úcta

To, jak vysoko bude rakev viset, je také ukazatelem společenského postavení a vážnosti zesnulého. Navíc je třeba splnit určitá kritéria jako například:

  • Zaprvé musí být čistokrevným příslušníkem etnické skupiny Igorotů
  • Dále musí mít vnoučata
  • Musí zemřít přirozenou smrtí

Kromě toho Kankanaeyové nedovolují, aby byli jejich mrtví rušeni. Například visuté rakve v Sagadě se staly oblíbenou turistickou atrakcí. Kvůli tomu platí při návštěvě Údolí ozvěn zákaz hlasitého mluvení. I mrtví tak mohou odpočívat s úctou, kterou si zaslouží.

Účel zavěšených rakví – Duchovno

Existence těchto visutých rakví má několik účelů. Zaprvé z duchovního hlediska: Kankanaejci věří, že čím výše je mrtvola umístěna, tím blíže je nebi a posvátným předkům.

Za druhé chtěli Kankanaeyové po smrti co nejlépe uchovat těla, ale také je nechat v klidu odpočívat. Proto nebylo ideální pohřbívat své mrtvé do země, protože věděli, že těla se v zemi rychleji rozkládají. Lepší variantou bylo zavěšení rakví nad zem.

Praktický původ

V neposlední řadě má tento zvyk i praktické odůvodnění, které má kořeny v dobách hispánské kolonizace. Historicky bylo toto původní obyvatelstvo nuceno obývat převážně hornatou oblast Sagady. Vzhledem k omezené úrodnosti půdy byl každý akr půdy důležitý. Proto se jim pomocí závěsných rakví podařilo ušetřit více místa pro pěstování plodin!

Zdroj: myend.com, Youtube