Karlův most je jedna z nejkrásnějších památek v celé Evropě. Oplývají ho i strašidelné legendy

Přidat na Seznam.cz

Hlavní město České republiky je plné úžasných a cenných památek. Ale Karlův most rozhodně patří mezi Top 5 nejúžasnějších pražských památek. Nejenže je tato středověká stavba jedním z nejznámějších mostů na světě, ale je také neodmyslitelně spjata s nejslavnějším obdobím Prahy.

Historie Karlova mostu

Karlův most je nejstarší dosud stojící most přes Vltavu v Praze a druhý nejstarší most v České republice. Karel IV. jej nechal postavit v roce 1357 poté, co předchozí most (Juditin most) zničila povodeň v roce 1342. Stavbu mostu vedl slavný česko-německý architekt Petr Parléř a jeho dokončení trvalo téměř půl století. Most byl dokončen v roce 1402.

Teprve do roku 1841 se jednalo o jediný most přes Vltavu v Praze a od roku 1870 se mostu začalo říkat Karlův most.

Karlův most prošel mnoha restaurátorskými zásahy. A v únoru 2016 jej zahraniční turisté posprejovali. Celá tato kauza může sloužit jako symbolická připomínka toho, jak i ty nejcennější historické památky, které přetrvaly staletí, dnes často čelí ohrožení ze strany bezohledných lidí, kteří nejsou schopni respektovat to, co přijíždějí ročně obdivovat statisíce lidí.

Významné součásti a sochy

Karlův most, který se klene přes Vltavu a má 16 pilířů. Pyšní se řadou soch a lampami a na obou koncích okamžitě zaujme krásnými gotickými mostními věžemi. Na mostě najdete tři desítky nádherných soch, osazených ve dvou řadách. O každé z nich bychom v podstatě mohli napsat celý článek, aniž bychom začali nudit, protože všechna tato umělecká díla oplývají vlastními příběhy a významy.

Jednou z nejzajímavějších soch na Karlově mostě je určitě socha svatého Jana Nepomuckého. Má obrovský náboženský význam, neboť zvěčňuje památku Jana Nepomuckého, který byl jedním z nejvýznamnějších českých světců. Podle legendy byl Jan Nepomucký umučen k smrti poté, co odmítl prozradit zpovědní tajemství královny. Mnozí lidé věří, že když se sochy dotknete, přinese vám štěstí.

Legendy Karlova mostu – Konstrukce ze syrových vajec

Podle jedné legendy se stavitelé rozhodli zpevnit most přidáním syrových vajec do malty. Historikové dosud nedospěli k jednoznačnému závěru, zda je to pravda, či nikoliv. S největší pravděpodobností se však jedná o mýtus, o kterém se vypráví historka – že v Praze nebyl dostatek vajec, a tak je vozili ze všech koutů země a obyvatelé jednoho z krajů se báli, že se vejce při přepravě rozbijí, a tak je posílali vařená.

Stavitel a smlouva z ďáblem

Další z legend se váže k Janu Nepomuckému, o němž jsme se již zmínili. Podle české lidové pověsti se krátce poté, co bylo jeho umučené tělo svrženo z Karlova mostu, zřítil jeden z mostních oblouků. A každý pokus o opravu mostu záhadně selhal. Jeden ze stavitelů se v domnění, že jde o Boží trest za Nepomukův osud, rozhodl uzavřít smlouvu s ďáblem. Za to, že most bude opět opravitelný, slíbil stavitel ďáblu duši prvního člověka, který na most vstoupí.

Kříž jako předzvěst tragédie

Další strašidelná městská legenda vypráví o kříži, který býval umístěn na Karlově mostě. Údajně pod ním mohli klečet a modlit se odsouzenci k trestu smrti – na cestě na popravu. A dnes mnozí lidé přísahají, že kříž, který byl z mostu dávno odstraněn, viděli v nejtěžších chvílích. Jiní naopak věří, že pokud kříž uvidí, je to znamení něčeho tragického.

V průběhu 20. a na počátku 21. století prošel Karlův most několika rekonstrukcemi. Pravidelné opravy jsou však nezbytné pro zachování tohoto mistrovského díla středověké architektury pro budoucí generace.

Zdroj: PragueGo