Kmen Katkari je důkazem toho, jak špatně může společnost skončit. Sexuální vykořisťování je na denním pořádku, dětské sňatky normou a hlavním jídlem jsou hlodavci

Přidat na Seznam.cz

Katkari patří mezi nejvíce utlačované indické domorodé menšiny a jsou na pokraji vyhynutí. S nízkou mírou gramotnosti a vysokou diskriminací žijí své životy v neustálém útlaku na okraji společnosti. Kdysi normální společnost se totiž před více než sto lety propadla na úplné dno poté, co byla označena za zločinecký kmen.

Katkari, kmen čelící záhubě

Kmeny Katkari se nacházejí především v oblasti Raigadu a v částech okresů Palghar, Ratnagiri a Thane a na některých místech Gudžarátu. Katkaris, především lovci, pravidelně loví a jedí hlodavce a dokonce pořádají festival týkající se hlodavců. Mezi dvě hlavní nectnosti patří alkohol, který je snadným únikem ze zadlužení a reality chudoby, a hindské filmy, které jim sežerou většinu příjmů. Sexuální vykořisťování je na denním pořádku, zatímco dětské sňatky jsou normou. Kultura kmene Katkari se bohužel vytvořila kolem jejich sociálně-ekonomického neštěstí, což z nich udělalo opuštěnou domorodou komunitu Maháráštry.

Vše začalo před více než sto lety

Katkaris jsou údajně bývalé kriminální kmeny podle zákona o kriminálních kmenech z roku 1871, nelidského zákona vynuceného během britské nadvlády. Zákon popisuje určité skupiny lidí jako „obvyklé zločince“ a omezuje jejich pohyb, což vede přinejmenším k odcizení, stereotypizaci a obtěžování. Po nezávislosti byl zákon zrušen, což vedlo k dekriminalizaci více než 20 000 000 obyvatel po celé zemi. Nicméně stigma spojené s tímto činem nadále pronásleduje Katkaris a několik kmenů dodnes. A právě to způsobilo neuvěřitelný úpadek této kultury.

Členové kmene jsou zotročeni v cihelnách pro nedobrovolné práce. Tento kmen navíc vždy žil v lesích a právě dřevo bylo nejdůležitější pro jejich ekonomiku. S rostoucím průmyslem a odlesňováním, nelidským zákonem Britů a s jen těžko napravitelnou pověstí je ale těžké tyto lidi zachránit.

zdroj: HomeGrown, India Fellow, Rainforest Information Centre