Wilanowský palác je polský Versailles. Sídlo krále Jana III. Sobieského je jednou z nejvýznamnějších památek polské kultury

Přidat na Seznam.cz

Wilanowský palác, přezdívaný polský Versailles, je bohatě zdobená budova, která se spolu s okolním parkem dochovala téměř beze změny od 17. století až do současnosti. A to navzdory dvěma světovým válkám, které se prohnaly Polskem. Z architektonického hlediska je barokní palác kombinací subpařížského Versailles, italské zahradní vily a typického polského panského sídla.

Jan III. Sobieski se rozhodl dát mu podobu po vítězství, které získal v bitvě u Vídně v roce 1683. Palác se stal honosným sídlem panovníka, který zastavil turecké dobývání Evropy. Bohatý interiér budovy je poctou vojenským úspěchům krále a jeho rodiny a panovníkově milované manželce Marii Kazimíře, zvané Marysieńka.

Po smrti krále Sobieského v paláci sídlily další známé šlechtické rody: Sieniawští, Czartoryští, Potočtí a Braničtí. Poslední majitel, Stanisław Kostka Potocki, zde v roce 1805 otevřel první veřejné muzeum v Polsku.
Nyní jsou tyto sbírky nejcennější součástí Muzea paláce krále Jana III. ve Wilanowě. Obsahují mimo jiné busty antických císařů, bitevní scény, trofeje a sochy antických bohů.

Park rozkládající se kolem paláce představuje různé styly. Barokní italská zahrada a romantický anglicko-čínský park. Na turisty unavené prohlídkou památek čeká gondola kotvící u Wilanowského rybníka.

V budovách bývalé kočárovny a manéže dnes sídlí Muzeum plakátu s jednou z největších sbírek uměleckých plakátů na světě.

Na počátku 21. století prošel palác a okolní zahrada kompletní rekonstrukcí. Elevace získaly zpět svou původní barevnost a v parku bylo vysázeno 180 tisíc nových rostlin.

Muzeum ve Wilanowě každoročně navštíví přes 300 tisíc lidí a okolní zahrady více než milion návštěvníků. V areálu muzea si můžete zapůjčit audio průvodce (v polštině, angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině a ruštině), který vám umožní prohlídku vlastním tempem.

Zdroj: Poland