Zámek Chenonceau byl v minulosti domovem Kateřiny Medicejské a hostil i Voltaira. Během první světové války sloužil jako nemocnice

Přidat na Seznam.cz

Chenonceaux je vesnička ležící ve Francii, která je proslulá svým pohádkovým zámkem, který zde byl vybudován přes řeku Cher. Zámek, který na základech mlýna založil v roce 1513 nebo 1515 Thomas Bohier, ministr financí v Normandii, byl dokončen v roce 1522 a představuje přechodný typ architektury mezi gotikou a renesancí.

Kde se nachází Château de Chenonceau?

Zámek Château de Chenonceau nachází se nedaleko malé francouzské vesnice Chenonceaux v údolí Loiry. Zámek je dobře známý, neboť patří k nejproslulejším zámkům v oblasti. Tyto zámky, souhrnně známé jako zámky v údolí Loiry, jsou známé svými vazbami na francouzskou královskou rodinu a šlechtu, stejně jako svým dědictvím a renesanční výzdobou.

Kdo postavil zámek Château de Chenonceau?

První zmínky o Chenonceau pocházejí z jedenáctého století, ale na jeho místě stál pouze starý mlýn u řeky Cher. Současný zámek navrhl francouzský architekt Philbert de l’Orme v letech 1514-1522. Křídlo zámku, které zahrnuje galerii a most, vytvořil Jean Bullant v letech 1570 až 1576. Château de Chenonceau je známý svou extravagantní bílou kamennou fasádou a střechami z šedé břidlice. Jeho architektura zahrnuje gotické i renesanční prvky. Zámek je také proslulý svými velkolepými zahradami, které nechaly vybudovat některé z jeho slavných majitelek. Chenonceau je od roku 1840 prohlášen historickou památkou, aby byl chráněn pro budoucí generace.

Kdo žil na zámku Chenonceau?

Château de Chenonceau měl několik významných obyvatel a to od milenky krále až po královnu. Tito slavní obyvatelé provedli v architektuře zámku velké změny a pomohli utvářet jeho historii.

Thomas Bohier

Thomas Bohier byl prvním majitelem zámku Château de Chenonceau v jeho současné podobě. Panství koupil v roce 1513 a nechal zbourat původní sídlo ve prospěch přestavby zcela nového, moderního zámku. Jako komoří francouzského krále Karla VIII. se těšil oblibě v monarchii. Jeho manželka Kateřina milovala večírky a Františka I. na zámku hostila hned dvakrát.

Diane de Poitiers

Château de Chenonceau byl v roce 1535 zabaven synovi Thomase Bohiera poté, co nezaplatil dluhy. Po smrti Františka I. daroval Jindřich II. extravagantní zámek své milence Dianě de Poitiers. Diana byla bystrá dvořanka s pronikavým intelektem. Měla na krále značný vliv. Jindřich II. dokonce podepisoval svou oficiální korespondenci „HenriDiane“. Diana de Poitiers zámek Chenonceau zbožňovala. Zařídila stavbu mostu přes řeku Cher, který spojoval její sídlo s protějším břehem řeky. Zasloužila se také o vytvoření velkolepých zahrad před zámkem, které byly chráněny před zaplavením kamennými terasami. Diane je nechala rozložit do trojúhelníků a osázet rozsáhlými květinovými záhony, zeleninovými záhony a ovocnými sady.

Kateřina Medicejská

Kateřina Medicejská byla manželkou Jindřicha II. a když král v roce 1559 zemřel, stala se regentkou za jejich desetiletého syna Františka II. Po smrti manžela získala Kateřina větší politickou moc a využila ji proti Dianě z Poitiers. Kateřina přinutila Dianu vyměnit zámek Chenonceau za jiné sídlo v údolí Loiry, zámek Chaumont, a vykázala Dianu od dvora.

Kateřina na Château de Chenonceau dosadila svého syna Františka a přijala italský styl luxusu a přepychu jako uznání svého dědictví. Při nástupu Františka II. na francouzský trůn uspořádala na zámku vůbec první ohňostroj ve Francii. Jako regentka Francie vládla Kateřina Medicejská místo svého syna ze své pracovny na zámku, zvané Zelený kabinet.

Louise Dupin

Louise Dupin byla provdána za bohatého statkáře Clauda, který zámek Chenonceau koupil v roce 1733. Dcera finančníka a herečky Louise byla historikem Chenonceau popsána jako „inteligentní, krásná a vysoce kultivovaná žena, která měla divadlo v krvi“. Louise Dupin proslula tím, že ve svém literárním salonu na zámku Chenonceau pořádala setkání intelektuálů. Salon přitahoval vůdčí osobnosti osvícenského myšlení ve Francii, včetně spisovatelů, filozofů a přírodovědců, jako byli Voltaire, Rousseau, Buffon, Condillac a mnoho dalších.

Rodina Menierů

V roce 1913 koupil Château de Chenonceau Henri Menier, výrobce čokolády. Rodina ho vlastní dodnes. Zámek byl poprvé zpřístupněn veřejnosti v roce 1913 a hostil návštěvy hlav států, například Harryho Trumana, a dalších osobností. Za první světové války byla galerie nad mostem přeměněna na nemocnici, která pomohla ošetřit více než 2250 zraněných pacientů. Na pokyn Gastona Meniera, senátora za Seine-et-Marne, který sám hradil veškeré náklady, bylo na galerii instalováno 120 lůžek.

Během druhé světové války byl zámek Chenonceau bombardován německými jednotkami a okna kaple se rozbila. Kromě toho hrál zámek klíčovou roli v politice, neboť pomáhal francouzským občanům při přesunu z nacisty okupované Francie na jedné straně břehu řeky do „svobodné“ zóny na opačné straně řeky Cher. Rodina Menierů se podílela na převádění francouzských občanů přes galerii do bezpečí.

V 50. letech 20. století investovala rodina Menierů finanční prostředky do obnovy nádherného zámku v údolí Loiry, aby získal svou původní slávu.

Co je na zámku Chenonceau k vidění

Kromě skvělého výhledu na úchvatnou architekturu zámku Château de Chenonceau a jeho pětiobloukový most mohou návštěvníci tohoto zámku v údolí Loiry vidět specifické památky. Zahrady zámku Château de Chenonceau zahrnují zahradu Kateřiny Medicejské a bludiště. Hosté si mohou prohlédnout také kapli, vinný sklep a salón Františka I. Pokud se zámek rozhodnete navštívit, rezervovat si můžete plavbu zámeckou lodí!

Zdroj: EuropeanWaterways